بازگشت به صفحه کامل

استاد دانشگاه شیراز؛ پژوهشگر برگزیده‌ی ماهی‌شناسی کشور

استاد دانشگاه شیراز؛ پژوهشگر برگزیده‌ی ماهی‌شناسی کشور


انجمن ماهی‌شناسی ایران و دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حمیدرضا اسماعیلی، استاد ماهی‌شناسی دانشگاه شیراز را به‌عنوان پژوهشگر برگزیده‌ی ماهی‌شناسی کشور معرفی و طی مراسمی از ایشان، به‌پاس زحمات ارزشمندشان در توسعه‌ی علم ماهی‌شناسی قدردانی کرد. 
دکتر اسماعیلی، با کشف جهانی بیش‌از 30 گونه‌ی مختلف ماهی نقش بسزایی در پیشرفت علم ماهی‌شناسی داشته‌ است و تاکنون دو نوع ماهی نیز، به افتخار ایشان نام‌گذاری شده است.
در کارنامه‌‌ی دکتر اسماعیلی، چاپ بیش‌از 250‌مقاله‌ی علمی در مجلات بین‌المللی و داخلی، ارائه‌ی بیش از 110مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین المللی، چاپ کتاب، راهنمایی بیش از 100 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری، انجام طرح‌های پژوهشی و برگزاری کارگاه‌های مختلف دیده می‌شود. 
سردبیری مجله‌ی انگلیسی ماهی‌شناسی ایران، عضویت در هیأت تحریریه‌ی مجلات بین‌المللی، عضویت در انجمن‌های علمی مختلف، تعیین وضعیت شماری از ماهیان از نظر شرایط اتحادیه‌ی بین‌المللی، حفاظت از طبیعت (IUCN)، برگزاری و شرکت فعال در تدوین برنامه‌های مدیریت جامع تالاب‌ها از دیگر فعالیت‌های این عضو هیأت علمی بخش زیست‌شناسی دانشگاه شیراز است.
همچنین، ایشان عضو هیأت مؤسس انجمن ماهی‌شناسی ایران بوده و ریاست سابق و نیز عضویت سابق هیأت رئیسه این انجمن را نیز، بر عهده داشته است.