واحدها

 

[آموزش]

وظایف معاونت آموزشی دانشکده علوم 

1- بررسی پرونده های فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ارجاع به تحصیلات تکمیلی دانشگاه و یا اداره امور آموزشی دانشگاه حسب مورد

2- نظارت بر روند ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان مقاطع کارشناسی،  کارشناسی ارشد و دکتری

3- نظارت بر برگزاری دروسهای ارائه گردیده در طول نیمسال تحصیلی و گزارش به معاونت آموزشی

4- نظارت بر برگزاری امتحانات پایان نیمسال و گزارش به معاونت آموزشی

5-اعلام برنامه کلاسی و امتحانی دروس سرویسی به سایر دانشکده ها

6-تعیین تاریخ امتحانات نهائی دروس سرویسی به دانشکده های دیگر 

7- توزیع کلاس جهت دروس ارائه شده در نیمسال

8- تعیین محل برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم و انجام حضور و غیاب در امتحانات نهائی دروس سرویسی 

9- انجام پیش مکاتبات جهت امور آموزشی دانشجویان از قبیل درخواست حذف ترم، مرخصی تحصیلی، درخواست انصراف، تقاضای مهمانی، تقاضای انتقالی و تغییر رشته

10-ارسال نمرات نهائی دروسی که توسط اساتید محترم دانشکده علوم از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی و دانشجویی به این امور ارسال نموده اند، به اداره آموزشی دانشگاه

11- صدور گواهی اشتغال به تحصیل، تنظیم درخواست حذف اضطراری، تأییدیه  فرم های وام دانشجوئی

12- برگزاری مراسم دانش آموختگی در خرداد ماه هر سال تحصیلی

13- برگزاری مراسم معارفه دانشجوئی برای دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی در ابتدای هر سال تحصیلی

14- انجام امور مربوط به مراسم "روز معرفی دانشگاه" University Open Day و هماهنگی های لازم که هرساله در موقع توزیع کارنامه آزمون سراسری از طریق سازمان سنجش در دانشگاه شیراز برگزار می گردد

15- مشاور معین دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم

16- پی گیری نامه های مربوط به موارد آموزشی که از طریق مراجع مختلف از طریق اتوماسیون اداری به این امور ارسال می گردد

17- بررسی پرونده های ترفیع پایه اعضاء هیأت علمی، تمدید قرارداد، طرح کارائی و فرصت مطالعاتی

18-تعیین استاد نمونه آموزشی از بین اعضا هیئت علمی دانشکده در روز معلم

 19- اخذ مجوز برای اساتیدی که به صورت حق التدریس در دانشکده علوم خدمت  می نمایند

20-محاسبه مبلغ حق التدریس اساتید

21- تشکیل شورای آموزشی

22- بررسی پرونده های کار دانشجویی دانشجویان دروره کارشناسی ارشد و محاسبه و ارسال به حسابداری جهت پرداخت

23- کنترل ئ نظارت به ارسال به موقع پروپوزال از طرف دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

24- نظارت بر ماده 4 تا 14 آئین نامه آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از طرف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به دانشکده واگذار گردیده

25-تشکیل کمیته منتخب دانشکده در پایان هر نیمسال جهت بررسی درخواست های حذف پزشکی

26- تطبیق دروس برای دانشجویانی که تعدادی از دروس خود را در دانشگاه های دیگر یا در مقاطع دیگر یا مراکز تربیت معلم گذرانیده اند

27- ارائه آمار دانشجوئی، آمار کلاسها، اساتید که در طول سال تحصیلی چندین بار از طرف دانشگاه جهت امور مختلف در دانشکده درخواست میگردد.

 

 

[تحصیلات تکمیلی]

شرح وظایف دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم

1-امور مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)

2-امور مربوط به اعزام به خارج و فرصت مطالعاتی 6 ماهه دانشجویان دکتری

3-تمدید سنوات و گزارش عملکرد بورسیه ها به مراکز بورس دانشجویان

4-امور مربوط به پذیرش بورس دانشجویان

5-امور مربوط به انتقال دانشجویان تحصیلات تکمیلی

6-امور مربوط به پذیرش در دانشگاه  دانشجویان ارشد و دکتری

7-امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

8-مدیریت در امور برگزاری جلسات امتحان جامع و دفاع از رساله دکتری

9-دعوت از اساتید خارج از دانشگاه جهت کمیته دفاع دانشجویان

10-مدیریت در امور کار در بخش و تدریس دانشجویان ارشد و دکتری

11-ارائه گواهی اشتغال به تحصیل به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

12-مدیریت در امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در سمینارهای داخل و خارج

13- تشکیل شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در طول نیمسال و بررسی موارد ارجاعی جهت طرح در کمیته تحصیلات تکمیلی و اتخاذ تصمیمات.

14- دریافت و ارسال پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری

15- پرداخت هزینه پایان نامه به دانشجویان ارشد

16-امور مربوط به پذیرش دانشجویان واحد بین الملل

17-مشارکت در تدوین و توسعه اتوماسیون دانشجویی

18- تشکیل جلسات جهت بررسی متقاضیان پذیرش ممتازین

19- تشکیل جلسات جهت بررسی تقاضای راه اندازی و نوگشایی رشته گرایش ها

 

[پژوهش]
 

شرح وظائف دفتر معاونت پژوهشی دانشکده علوم 

1-  انجام امور مربوط به بررسی پرونده های فرصت مطالعاتی

2- انجام امور مربوط به پرونده های سفرهای کوتاه مدت علمی خارجی

3- انجام امور مربوط به طرح های تحقیقاتی

4- انجام امور مربوط به بررسی مدارک اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اعضای هیئت علمی

5- انجام امور مربوط به ارتقاء اساتید دانشکده علوم

6- انجام امور مربوط به داوری کتابهای تالیفی ,تصنیفی و ترجمه های اعضای هیئت علمی

7- بررسی کلیه مدارک مالی مربوط به:

الف) گرانت و ثبت آن در اتوماسیون پژوهشی

ب) طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه

ج) طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

د) هسته کارآفرینی

ه) بودجه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی توسط نهادهای خارج از دانشگاه

ز) بنیاد علمی نخبگان

    8- انجام امور مربوط به قطب های علمی

    9- نظارت بر امور مربوط به کتابخانه ملاصدرا

  10- تشکیل شورای پژوهشی دانشکده علوم جهت بررسی مواردی از قبیل: بررسی داوری طرح های تحقیقاتی، بررسی داوری کتاب و بررسی گرانت , مسافرت های کوتاه و بلند مدت و ...

  11- انجام کلیه امور مربوط به هفته پژوهش و ایجاد هماهنگی های لازم بین بخش ها، دفتر و معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

 

[  امور دانشجویی]
 

 فعالیتهای فرهنگی:

   1- نظارت و همکاری با تشکل های مختلف دانشجویی در سطح دانشکده

   2- برگزاری جلسات مستمر شورای فرهنگی دانشکده

   3- هماهنگی با امام جماعت دانشکده در خصوص فعالیتهای نمازخانه

   4- نظارت و همکاری با انجمن های علمی دانشکده

   5- نظارت و هماهنگی در جلسات معارفه دانشجویان جدیدالورود

   6- نظارت بر نشریات دانشجویی در سطح دانشکده

   7- نظارت بر نصب پوسترها و اعلامیه ها در دانشکده

   8- همکاری در برگزاری مناسبتهای مختلف در دانشگاه

 

فعالیتهای دانشجویی:

1-نظارت بر سلف سرویس و بوفه دانشجویی

2- ثبت نام وام ها ی مختلف ویژه دانشجویان روزانه و شبانه

3- نظارت برفعالیت کارشناس تربیت بدنی و سالنهای ورزشی دانشکده

4- جمع آوری اطلاعات کار دانشجویی در بخشهای مختلف دانشکده

5- صندوق قرض الحسنه دانشجویی دانشکده

6-معرفی دانشجویان نمونه به معاونت دانشجویی دانشکده

 

 

[مرکز کامپیوتر]
مرکز کامپیوتر در سال 1367 با تجهیز یک دستگاه Main Frame و حدود 25 دستگاه ترمینال کار خود را آغاز نمود. در سال 1381 سیستم Main Frame جمع‏ آوری و یک شبکه کامپیوتری جایگزین آن گردید که به تدریج گسترش یافته و در حال حاضر این مرکز با داشتن 85 دستگاه PC از ساعت 8 صبح لغایت 7 شب در روزهای شنبه تا چهارشنبه در حال سرویس دهی به کابران می باشد.

 خدمات ارائه شده :

 

   1- ارائه سرویس و رفع اشکال  کامپیوترها به صورت نرم افزاری و سخت افزاری

   2- نگهداری سرورهای E-MAIL و اینترنت و ارائه سرویس اینترانت با دانشگاه  + ( Win domain (account 

   3- استفاده از نرم افزارهای تخصصی: نرم افزارهای تخصصی و مورد نیاز دانشجویان بر روی Server نصب گردیده و کاربران می توانند در این مرکز از این شبکه استفاده نمایند.

4- برقراری سیستم wireless جهت استفاده از نوت بوک در اکثر نقاط دانشکده علوم

5- در اختیار قرار دادن کلاس مرکز جهت دروس مصوب بخشهای مختلف دانشکده

6-راه اندازی دو سری کلاستر برای انجام پروژه های محاسباتی در این مرکز که در حال حاضر اساتید بخش های فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و ریاضی از آن استفاده می نمایند.

 

کارکنان مرکز کامپیوتر دانشکده علوم

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت شماره تماس
نوید مقرب دکترای بیوفیزیک رییس مرکز 32283459-36137401-36137402
محمود عبدالهی کارشناسی ریاضی معاون مرکز و برنامه نویس سیستم 36137226
علیرضا خادمت الرسول کارشناس کامپیوتر کارشناس کامپیوتر بخشهای فیزیک و شیمی 36137036
یحیی مختاری -- خدمات --