تماس با ما

نشانی: شیراز- چهار راه ادبیات- دانشکده علوم- ساختمان شماره 1- بخش زیست شناسی

تلفن: 36137373 - 36137372

دورنگار: 32280916

صفحه رسمی هرباریوم دانشگاه شیراز

shirazu_herbarium@