مدیریت امور مالی

 مدیراعظم اختیاری


سوابق تحصیلی

         
کارشناسی ارشد حسابداری        
       

پیشینه اجرائی

سال سوابق اجرائی
         
1396        
         
1397        
         
1398        
         
1399        
         
1400        

اطلاعات تماس

   
پست الکترونیک:      azamekhtiary@yahoo.com    
         
شماره مستقیم :       36286438    
         
شماره نمابر:          36286438    
         
  آدرس:                 

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه اول ـ مدیریت امور مالی

    

 

 کارکنان


نام و نام خانوادگی                 سمت                     تلفن داخلی                تلفن مستقیم

 

خانم زهرا زارع نژاد                               مسؤول دفتر                                     4908                                       36134908

 

 

 

 

    شیراز ـ بولوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه اول  ـ مدیریت امور مالی


  تلفن: 36286448                                                     نمابر: 36286447