باشگاه کوهنوردی

 

کارکنان

نام و نام خانوادگی              سمت                 تلفن داخلی         تلفن مستقیم


آقای  علی  مزارعی                    مسئول باشگاه کوه نوردی                    4759-4757                    36286448
 

 

 

 

 

 

    شیراز ـ بولوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه همکف ـ مدیریت امور اداری


  تلفن: 36286448                                                     نمابر: 36286447