صندوق قزض الحسه کوثر

نام و نام خانوادگی         سمت           تلفن داخلی        تلفن مستقیم

 

 

علی مزارعی                       مدیرعامل                           4322                                     36460530

 

مژگان مطوس                  مسئول دفتر صندوق             4772                                     36460530

 

زهرا ابراهیمی                         حسابدار                      4772                                     36460530

 

 

 

    شیراز ـ بولوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ بال جدید، طبقه اول ،معاونت اداری ومالی


  تلفن: 6460530                                                   نمابر:  36286434