قبلی یک‌شنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ بعدی


همه روزها
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

معاونت اداری و مالی

 

      

   دکتر پرویز رستم‌زاده
 

     رشته تحصیلی

                          دکتری اقتصاد                    

 

 

   

     پیشینه اجرائی  

   
1392                       عضو هیات علمی گروه اقتصاد گروه اقتصاد    
         
1393   عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد گروه آموزشی اقتصاد    
         
1397   معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد    
         
1399   رییس ستاد رفاهی اعضای هیات علمی ستاد رفاهی اعضای هیات علمی    
         
1401                     معاون اداری مالی و برنامه ریزی و توسعه    
         
         

 

اطلاعات تماس

   
         
پست الکترونیک:      parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir    
         
 شماره مستقیم :       36460530    
         
شماره نمابر:           36286434    
         
  آدرس:                  شیراز ـ بولوار جمهوری اسلامی ، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، بال جدید،طبقه اول