نمایشگر یک مطلب

نکات مهم انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

 

 

حذف و اضافه

در موعد حذف و اضافه دانشجو فقط دو درس را می تواند حذف یا اضافه نماید در غیر اینصورت سیستم بسته می شود و اجازه حذف و اضافه دیگر به دانشجو نمی دهد.

 

در طول تحصیل باید 20 واحد از دروس عمومی را بگذرانید که در هر ترم می توانید 1 درس از دروس عمومی و یک درس از دروس معارف انتخاب کنید از هر گروه معارف فقط یک درس می توانید انتخاب کنید که در جدول زیر آمده است.

ردیف

گروه

عنوان درس

تعداد واحد (نظری)

 

 

1

مبانی نظری اسلام

(4 واحد)

اندیشه اسلامی 1

2

 

از این گروه می توانید  2 درس را انتخاب کنید

اندیشه اسلامی 2

2

انسان در اسلام

2

 

2

 

اخلاق اسلامی

(2 واحد)

فلسفه اخلاق

2

 

از این گروه می توانید  1 درس را انتخاب کنید

اخلاق اسلامی

2

آیین زندگی

2

عرفان عملی در اسلام

2

 

3

انقلاب اسلام

(2 واحد)

انقلاب اسلامی ایران

2

 

از این گروه می توانید  1 درس را انتخاب کنید

آشنایی با قانون اساسی

2

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

 

4

تاریخ و تمدن اسلامی

(2واحد)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

از این گروه می توانید  1 درس را انتخاب کنید

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

تاریخ امامت

2

5

آشنایی با منابع اسلامی

(2 واحد)

تفسیر موضوعی قرآن

2

از این گروه می توانید 1 درس را انتخاب کنید

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

6

 

فارسی عمومی

3

باید انتخاب کنید

7

 

انگلیسی عمومی

3

باید انتخاب کنید

8

 

تربیت بدنی (1)

1

باید انتخاب کنید

9

 

تربیت بدنی (2)

1

باید انتخاب کنید

 

 

 

مطالبی که باید در طول دوره تحصیل از آنها مطلع باشید

  • دروس­های که پیشنیاز یا همنیاز داشته باشند باید حتما اخذ شوند چون در ترم بعد بدون گذراندن پیش نیاز یا همنیاز نمی توانید دروس ترم را انتخاب نمایید.

 

  • باید در طول تحصیل دروس عمومی و پایه را اخذ نمایید و همچنین دروسی که تئوری و عملی می باشند چون این دروس را نمی توانید در معرفی به استاد (اخذ تک درس) اخذ نمایید.

 

  • حذف اضطراری: در طول تحصیل فقط دوبار می توانید حذف اضطراری نمایید شرایط حذف اضطراری باید در تمام کلاسهای درس شرکت کرده باشید و در جلسه امتحان نهایی شرکت نکرده باشید و بعد از تشکیل جلسه امتحان می توانید درخواست حذف اضطراری در سیستم نمایید.
  • حذف نهایی: هر ترم می توانید یک حذف نهایی داشته باشد فقط آن درس نباید عملی داشته باشد.

 

اخذ اشتغال به تحصیل

  • درسز قسمت فرایندها ← فرایندهای دانشجویی  ←  انتخاب گزینه گواهی اشتغال به تحصیل صدور توسط دانشکده یا گزینه گواهی اشتغال به تحصیل صدور توسط اداره آموزش را انتخاب کنید و در قسمت توضیحات جهت ارائه به هر ارگانی که می خواهید ارائه دهید بنویسید.

 

مشروطی

  • دانشجویانی که ترمی مشروط می شوند نمی توانند ترم بعد بیشتر از 14 واحد اخذ نمایند. اگر سه ترم متوالی یا متناوب مشروط شوند ترم بعدی نمی توانند انتخاب واحد نمایند و حکم اخراج برای دانشجو صادر می گردد.