تفاهم نامه ها

ارتباط با ما:

شیراز-بلوار جمهوری اسلامی-ساختمان مدیریت-طبقه پنجم -دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی

تلفن:36286421           ایمیل:Ind.research@shirazu.ac.ir

سال 1401 سال 1400 سال 99 سال 98 سال 97
 
 
   
   
   
   
    چهار جانبه  
   

تولید واکسن پیشرفته کرونا 

 
    اسفند  
    نوروز    
       
   

سه جانبه اداره کل آموزش

فنی و حرفه ای استان فارس و

دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس و دانشگاه شیراز