تاریخچه

رییس بخش دکتر محمدحسن شیردره حقیقی . تلفن 32281335 و دورنگار 32277116 نشانی: شیراز - چهار راه ادبیات دانشکده علوم ساختمان شماره 3.

بخش ریاضی دانشگاه شیراز در سال 1341 فعالیت خود را در دوره کارشناسی آغاز کرد و سپس در سال 1345 اقدام به پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد نمود. در سال 1368 دوره دکتری ریاضی در این بخش راه اندازی شد. در حال حاضر این بخش در گرایش های مختلف ریاضی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. بخش ریاضی دانشگاه شیراز از سال تحصیلی 90-89 رشته ریاضیات و کاربردها در دوره کارشناسی را دایر نمود. ایجاد این رشته جدید زمینه گرایشهای بین رشته ای را فراهم کرده است.

گرایشهای دوره کارشناسی ارشد و دکتری شامل آنالیز، جبر و توپولوژی، هندسه، تحقیق در عملیات، معادلات دیفرانسیل، سیستمهای پویا، آنالیز عددی و ریاضیات فازی می باشد. در این بخش 31 نفر عضو هیات علمی شامل 8 استاد، 4 دانشیار، 9 استادیارو 1 نفر مربی که 9 نفر از آنها به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند.

بخش ریاضی دارای کارگاه و آزمایشگاه کامپیوتر می باشد.