اعضای هیات علمی

امیر عبدالملکی

امیر عبدالملکی

امیر عبدالملکی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هاروزهای شنبه و دوشنبه 11-12.5


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهران بادبدست تهیه، شناسایی و استفاده از Fe3O4@PDA/CuCl2به عنوان یک نانوکاتالیزور فعال و هتروژن برای سنتز طیفی از هتروسیکل‌ها دکتری 1402/06/29
عظیمه داورپناه سنتز و بررسی خواص و عملکرد غشاهای پلیمری ترموست برگشت‌پذیر حرارتی و خودترمیم، بر اساس اصلاح شیمیایی پلی هیدرازیدها دکتری
محمدامین همایون پور سنتز، شناسایی و خواص مکانیکی کامپوزیت رزین اپوکسی/ گرافن اکسید اصلاح شده با 4-آمینو پیریدین کارشناسی ارشد 1399/11/29
پرویز خلیلی گوگردزدایی از سوخت مایع به روش تراوش تبخیری با استفاده از غشاهای کامپوزیتی بر پایه ی پلی(وینیل پیرولیدون) کارشناسی ارشد 1402/11/25
مریم خرمزاد مطالعات سنتز و شناسایی و پخت وینیل استر بر پایه یورتان و سنتز و شناسایی پلی یورتان بر پایه پلی بوتادین با گروه انتهایی هیدروکسی کارشناسی ارشد 1400/03/12
سیدسجاد نبوی زاده پیش فرآوری و تولید سوخت های زیستی از کاه برنج با استفاده از مایع یونی 1-(کربوکسی متیل)پیریدینیوم کلراید کارشناسی ارشد 1398/03/21
فرشته نوروزی کاربرد مایعات یونی بر پایه یون پیریدینیوم کربوکسیل دار شده، به عنوان کاتالیزور در سنتز کربناتهای حلقوی، بنزیمیدازول ها، بنزوتیازول ها و کرومن ها. دکتری 1401/11/15
عاطفه یاری استفاده از غشای پوسته داخلی تخم شتر مرغ در گوگردزدایی از سوخت مایع به روش تراوش تبخیری کارشناسی ارشد
محمد یلمه بررسی پارامترهای موثر درکپسوله کردن در ساختار های پلی یورتانی سنتز شده به روش پلیمرشدن بین سطحی کارشناسی ارشد
سایه زارع نانوکامپوزیت پلی(استر-ایمید) بر پایه ان-تری متیل ایمیدو –ال-آلانین تقویت شده با گرافن اکسید احیا شده و گرافن اکسید احیا شده اصلاح شده با اتیلن دی آمین کارشناسی ارشد 1399/11/29
حاتم نجفی فتح دهقان سنتز پلی آریلن ایمیدازولیم های جدید به عنوان غشاهای تبادل آنیونی کارشناسی ارشد 1400/12/04
مینا عالی حسینی استفاده از ویتامین B12 و ید به عنوان کاتالیزورهای موثر برای تهیه بنزوکسازول ها از طریق اکسیداسیون کاتکول ها و سنتز جدیدی از یک آزا-کرون 2-فنیل-بنزوتیازولی کارشناسی ارشد 1400/06/03
حبیب ابارشی تهیه نانو کامپوزیت مقاوم بر اساس پلی(لائوریل آکریلات) پیوند شده به Fe3O4 برای حذف جذبی ملایم هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای از آب و سنتز، شناسایی و رفتار تورم ژل آلی پلی الکترولیتی چربی دوست مبتنی بر پلی(لائوریل آکریلات-کو-استایرن) با ظرفیت جذب بالا برای حلال های آلی کارشناسی ارشد 1398/08/12
فاطمه عباسی استفاده از حلال های یوتکتیک عمیق بعنوان کاتالیزورهای بسیار فعال در واکنش بکمن برای سنتز آمیدهای نوع دوم، واکنش های تشکیل اتصال C-O با استفاده از فنول ها، فرمیله کردن مشتقات آنیلین و همچنین استفاده از این حلال ها برای تاسیله کردن ترکیبات فنولی دکتری
لیلا احمدی رفتار رهاسازی دارو از سیستم متشکل از دوستاکسل قرار گرفته روی پلی (N-ایزو پروپیل آکریل آمید-بلاک-لائوریل آکریلات) پاسخگو به حرارت به وسیله ی روش پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایش-شکست برگشت پذیر و فعالیت کاتالیزوری قابل تغییر پلی (N-ایزوپروپیل آکریل آمید-بلاک-لائوریل آکریلات) حاوی نانو ذرات طلا کارشناسی ارشد 1398/06/11
امیررضا اروانه طراحی و ارزیابی برون تنی پلی هیدروکسی آلکانوات های تقویت شده با کلسیم فسفات برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
میلاد اسدنیا سنتز نانوالیاف کامپوزیتی زیست سازگار بر پایه کلسیم فسفات و سلولز استخراج شده از منابع طبیعی کارشناسی ارشد 1400/06/08
زهرا بازیار سنتز برخی از ترکیبات دارویی در مقیاس صنعتی از طریق استفاده از فوتوکاتالیستهای طلا و پالادیوم دوپ شده روی اکسید روی و توسعه واکنش های آلی دکتری 1398/06/27
رویا اوزی کمپلکس مس (I) دی هیدروبیس(2-مرکاپتو بنزیمیدازولیل) بورات به عنوان یک کاتالیزور همگن موثر برای ساختن هتروسیکل های حاوی نیتروژن کارشناسی ارشد 1398/04/26
سمیه فیروزی نانوساختارهای بر پایه ی اکسید روی و کادمیوم سولفید بعنوان فوتوکاتالیستهای برانگیخته با نور مریی: سنتز، شناسایی و کاربردهایشان در برخی از تبدیلات آلی دکتری 1399/11/13
سعید قدیری قلعه ناظری سنتز نانوکامپوزیت های ابرمولکولی با ویژگی خودترمیم شوندگی برای درمان نقص های بافت سخت (استخوان) کارشناسی ارشد 1399/04/29
میلاد قزلسفلو سنتز، شناسایی و بررسی خواص مکانیکی وینیل استر یورتان رزین بدون استفاده از ایزوسیانات کارشناسی ارشد 1400/04/09
لاله گلستانی فر شناسایی و کاربرد سیستم کاتالیست حلال یوتکتیک عمیق طبیعی شامل کولین کلراید، گلیسرول و ال-آرژینین در سنتز مؤثر برخی از ترکیبات هتروسیکل از طریق واکنش های چند جزئی دکتری
اطهر حیدری سنتز و شناسایی پلی¬آکریل¬آمید اصلاح شده قرار گرفته بر بستر نانوذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن و کاربرد آن به¬عنوان رزین تبادل یون جهت حذف نیترات از آب دکتری
زینب حسین پور سنتز، شناسایی و فعالیت فوتوکاتالیک نانو Ag/TiO2 کارشناسی ارشد 1396/03/22
مرضیه جمالی سنتز موثر برخی ترکیبات حلقوی اسپیرو جدید، شامل حلقه های ایمیدازول، تیازول، پیران، اکسی ایندول و کرومن بر اساس واکنش های چند جزئئ متوالی با استفاده از کاتالیست های اسیدی قابل بازیافت و نانوکاتالیست های مغناطیسی دکتری 1401/06/31
محمد کلانتری للری توسعه زیست مواد پلیمری با خواص مکانیکی افزایش یافته برپایه پلی استرها و نانوپرکننده های سه بعدی کارشناسی ارشد 1400/06/28
یاسمین کریمی بور کربن نیترید به عنوان یک کاتالیست بازی جامد هتروژن فاقد فلز برای سنتز مشتقات بیس پیرازولیل متان و پیرانوپیرازول کارشناسی ارشد 1400/06/15
حانیه السادات کریمی تبار "سنتز آمیدها با استفاده از واکنش ریتر و Fe3O4/g C3N4/Nitrilotri (methylphosphonic acid) به عنوان کاتالیزور کارآمد،قابل بازیابی و فوق مغناطیسی" و "به کارگیری مس پیرایه شده بر روی Fe3O4@SiO2 عامل دار شده با گلوکوز آمین به عنوان یک نانو کاتالیزور مغناطیسی، بی ضرر، قابل بازیابی و مقرون به صرفه در سنتز تترازولهای 1-H-5 تک استخلافی و 1،2،3-تری آزولهای 1و4 دو استخلافی با استفاده از واکنش کلیک در آب" کارشناسی ارشد 1400/11/15
مریم کریم زاده کوشکقاضی کاتالیزور نانو ذرات طلای تثبیت شده بروی پلی (N-وینیل ایمیدازول) پیوند شده با Fe3O4@CQD@SiO2 کارشناسی ارشد 1401/11/15
علی اکبر کشاورزی سنتز نانوکامپوزیت های گرماسخت جدید بر پایه رزین رزورسینول-فرمالدهید برای کاربرد در تصفیه آب کارشناسی ارشد
علی خوی استفاده از بیوچار بعنوان کربوکاتالیست بازی فعال با منبع زیستی در سنتز ترکیبات هتروسیکلی دکتری
زهرا لیراوی سنتز و شناسایی سیستم پلیمری حساس به نور، دما و میدان مغناطیسی به عنوان حامل دارورسانی و کاتالیزور قابل سویچ کردن هوشمند دکتری
فاطمه مجیدی قره ناز بررسی تاثیر پارامترهای مختلف ساخت امولسیون در فرآیند تشکیل کپسولها کارشناسی ارشد 1401/11/15
فاطمه مقیم پوربیژنی سنتز و کاربرد کمپلکس های پالادیوم و نیکل IRMOF-3 به عنوان نانوکاتالیست های ناهمگن و قابل استفاده مجدد در واکنش های مختلف شیمی آلی دکتری
فتاح محمدی کمپلکس مس (II) کپسوله شده با Fe3O4@SiO2-dendrimer و کمپلکس PAV@Cu(II) Schiff base بعنوان دو نانوکاتالیست هتروژن در سنتز بنزیمیدازول های دواستخلافی و تری آزول های 1 و 4 دواستخلافی در آب بعنوان حلال سبز تحت شرایط ملایم کارشناسی ارشد 1396/12/16
مهدی نجفی سنتز هیدروژل حاوی دوکسوروبیسین بر پایه کوپلیمر P(NIPAM-co-HEMA-co-AAm) پاسخگو به حرارت بوسیله¬ی روش پلیمر شدن RAFT و بررسی رفتار رهایش دارو کارشناسی ارشد 1400/12/11
فاطمه نجاتی روبنده های پلیمری الکتروفیلی جهت جذب آمین ها کارشناسی ارشد
پریسا عبودی سنتز بنزاکسازول ها با استفاده از کتکول در حضور چارچوب های آلی-فلزی زیرکونیوم به عنوان کاتالیزور کارشناسی ارشد
مرضیه اورنگ سنتز ، شناسایی و بررسی رفتار رهاسازی دارو از نانو هیدروژل حاوی سیس پلاتین بر پایه پلی نیپام پاسخگو به حرارت بوسیله ی روش پلیمر شدن RAFT و تهیه ،شناسایی و بررسی عملکرد سینتیکی و ترمودینامیکی و فعالیت کاتالیزوری تغییر پذیر تعدادی جاذب فلزی هیدروژل پاسخگو به دما بر پایه پلی نیپام بهبود یافته کارشناسی ارشد 1397/11/30
نگار پاک نیا روبنده های پلیمری نوکلئوفیلی برپایه سلولز برای جذب ترکیبات کربونیل کارشناسی ارشد
مرضیه پاشائی سنتز، شناسایی و فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های فلزی قرار گرفته بر پلی نیپام حساس به دما اصلاح شده و متصل شده به نانو ذرات مغناطیسی آهن کارشناسی ارشد 1402/04/21
هادیه رهبرکفش بران سنتز، شناسایی و کاربردهای کاتالیزورهای هوشمند طلا و روتنیوم بر پایه پلی نیپام اصلاح شده قرار گرفته بر بستر نانوذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن به عنوان نانو کامپوزیت پاسخگو به حرارت در واکنش های آلی دکتری 1402/09/15
الهه رحیمی توسعه نانو الیاف زیست سازگار پلی(کاپرولاکتون) کامپوزیت شده با هیدروکسی آپاتیت مشتق شده از پوسته تخم مرغ کارشناسی ارشد
سیده فایزه رضوی سنتز کمپلکس های متالوکومارین به عنوان کاتالیست های هتروژن کارآمد و قابل استفاده مجدد و کاربرد آنها در واکنش های آلی دکتری 1400/06/24
مسعود صادق زاده سنتز ، شناسایی و بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی وینیل استر رزین کارشناسی ارشد
فاطمه سجادیان ویژگی های تحلیلی و کاربرد بتا-سیکلودکسترین پیوندی با نانوذرات مغناطیسی با پوشش کایتوسان به عنوان یک سیستم دارورسانی کارآمد دکتری
امین شریفی طراحی فورمولاسیون و ارزیابی آزمایشگاهی سورفکتانت در شرایط سخت (چالش برانگیز) در یک مخزن کربناته دکتری
حسین سلیمانی بررسی آزمایشگاهی تکنولوژی کپسوله کردن با هدف استفاده در فرایند های بهبود برداشت نفت دکتری
طاهره علیزاده کاربرد کایتوسان در دارورسانی دکتری
عاطفه ولیخانی قصرچمی نیتروژن و بور دوپ شده بر روی اکسید تیتانیوم به عنوان فوتوکاتالیست در ناحیه نور مرئی برای تشکیل پیوندهای C-N، C-S و C-P کارشناسی ارشد 1398/04/24
لیلا زارعی بخش اول: الف. سنتز و شناسایی تعدادی کمپلکس های باز شیف سوپرامولکولی و چند هسته ای و ساختار های کریستالی آنها ب. اتصال به DNA و پروتیین ( البومین سرم گاوی) برش DNA ، اتصال مولکولی و مطالعه سمیت سلولی ج. فعالیت کتکولاز بخش دوم تهیه نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش داده شده با کیتوزان اصلاح شده برای تحویل سیپروفلوکساسین دکتری 1398/11/20
نجمه زارع سنتز و کاربرد نانوذرات پالادیوم قرار گرفته بر روی پلی (N -ایزوپروپیل آکریل آمیل-b -وینیل ایمیدازول) پاسخگو به دما از طریق پلیمریزاسیون RAFT در واکنش های جفت شدن کربن-کربن کارشناسی ارشد 1398/06/31
ارسطو عبدی بررسی پدیده های سطحی سیستم‌ آب‌ هوشمند و نفت آسفالتینی کارشناسی ارشد 1399/06/29
جاسم ابونجمی سنتز و کاربردهای نانو لوله های کربنی چند لایه دوپ شده با آهن، نانو لایه های آلومینیوم فسفات سولفون دار شده، وانادیوم (4) سالن نشانده شده بر بستر نانو مغناطیس اکسید آهن، کمپلکس نانوساختار آهن (3) پورفیرین، نانو مغناطیس اکسید آهن و کمپلکس آهن (3) سالن به عنوان کاتالیست در سنتز ترکیبات هتروسیکل دکتری 1397/11/30
علی اکبری ساعی داورزن کمپلکس مس (II) از 4-(2،2'6'2-ترپیریدین-4' ایل) تولوئن به عنوان یک کاتالیست همگن کارآمد و فراگیر در سنتز آلی دکتری 1399/11/29
مریم البرز سنتز هیبریدهای جدید بتالاکتام حاوی بنزوتیازول و استفاده از واکنش های چند جزئی در سنتز هیبریدهای بتالاکتام حاوی فتالازین، ایمیدازول و فنیل تیازول-پیرازول و بررسی بیولوژیکی آنها دکتری 1397/11/16
زهرا امینی هرندی سنتز،شناسایی و کاربرد بلاک کو پلیمر حساس به دما PIL–PNIPAM از طریق پلیمریزاسیون RAFT کارشناسی ارشد 1395/12/18
نسترن باقرزاده استفاده از تیواوره به عنوان منبع سبز و موثر برای سنتز مشتقات تک استخالفی تیواوره ها و تیو کرمابات ها با استفاده از حالل های عمی ق اتکتیک به عنوان یک حالل و کاتالیست سبز و قابل بازیافت -و- تهیه ، شناسایی و کاربردهای نانوذرات پاالدیوم )0 )و نیکل )0 )پشتیبانی شده بر روی نانو ذرات اکسید SiO2-Fe3O4 توسط 10،1- فنانترولین ب عنوان نانوکاتالیست های پارامغناطیسی قابل جداسازی و استفاده مجدد در سنتز ترکیبات آلی مختلف کارشناسی ارشد 1399/11/30
زهره بارون پور ساخت یک الکترود خمیر کربنی با قالب مولکولی جدید برای اندازه گیری گزینش پذیر اتیل کربامات کارشناسی ارشد 1398/11/30
هانیه برهانی پس ویشه کمپلکس¬های فلزی لیگاند¬های فعال اکسایش – کاهشی بر پایه ارتو-آمینوفنول سنتز و بررسی هی ساختاری و الکترونی کارشناسی ارشد 1399/04/11
حسن اصلاحی تهیه، شناسایی و کاربرد کمپلکس های پالادیوم(0) و مس(II) پوشش داده شده بر روی نانوذرات Fe3O4@SiO2 عامل دار شده با پلی وینیل الکل و گلوکوزآمین به عنوان نانوکاتالیزورهای سوپرپارامغناطیسی قابل جداسازی و قابل استفاده مجدد در سنتز انواع ترکیبات آلی دکتری 1398/09/13
فاطمه حقانی نیا سنتز و شناسایی کمپلکس های تک و دو هسته ای مس (II) لیگاندهای بیس (فنول) آمین مشتقات تیوفن کارشناسی ارشد 1398/06/31
پدرام کلهری تعیین تاثیر خصوصیات نفت بر میزان تشکیل لجن اسیدی ناشی از تماس اسید و نفت در فرایند اسیدکاری کارشناسی ارشد 1399/06/31
میلاد کاظم نژادی تهیه، شناسایی و کاربرد کمپلکس های جدید از مس(II) و پالادیم(II) در سنتز آلی و معرفی دو رزین PVA به عنوان بسترهای جامد جهت N-آریله کردن آلفا آمینو اسیدها با آریل هالیدها دکتری 1396/06/25
سهیلا خواجه دنگلانی قسمت اول نانوذرات پالادیم ساپورت شده بر روی سیکلودکسترین-پلی اورتان نانواسفنج (Pd-CD-PU-NS) به عنوان کاتالیست موثر برای واکنش سیانیشن در محیط آبی قسمت دوم NN-دی آلکیل آمینو پیریدین پیوند یافته بر روی گرافن و نانو ذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیست آلی قابل بازیابی در واکنش های آلی قسمت سوم سنتز تعدادی از مشتقات هتروسیکلی آمینو کربونیتریل جدید بر پایه محصولات طبیعی و ارزیابی فعالیت های بیولوژیکی آنها دکتری 1397/06/31
میثم مهدوی نژاد بررسی عملکرد نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح سطح شده در ازدیاد برداشت از مخازن کربناته کارشناسی ارشد 1399/06/31
عبداله مسعودی سروستانی فعالیت فوتوکاتالیستی نور مرئی اکسید روی داپ شده با نیتروژن کارشناسی ارشد 1397/06/25
حسنعلی مقدس ساخت کامپوزیت های پلیمری بر پایه ی پلی استرهای زیست تخریب پذیر و نانوذرات زیست فعال بهینه شده با مواد آلی برای بازسازی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1396/06/26
مینا نصیبی پور کمپلکس های فلزی آنالوگ های لیگاند فعال اکسایش-کاهشی اورتو-آمینوفنول سنتز، شناسایی و فعالیت کاتالیزوری دکتری 1399/06/31
دانیال رفیع پور سنتز Fe3O4@SiO2-NH-TCT-Trans-4-Hydroxy-L-proline به عنوان یک ارگانو کاتالیست کایرال و قابل بازیافت برای تهیه ایندولین اسپایرو پیریدین ها بوسیله دومینو بتا انامینو کتون ها و افزایش فیشر باز کارشناسی ارشد 1399/06/31
علی اصغر رامجردی اصلاح گرافیت کربن نیترید (g-C3N4) و بایوچار بعنوان کاتالیزورهای جامد بازی برای سنتز چندجزیی مشتقات 4-اچ-بنزواچ کرومن و پیرانوپیرازول کارشناسی ارشد 1399/03/06
میثم رضایی عملکرد بالای کربن نیترید گرافیتی متخلخل ساپورت شده روی CuFe2O4 به عنوان یک نانوکاتالیست ناهمگن برای تهیه هتروسیکل های نیتروژن دار ، پروپارژیل آمینها و آریل اترها کارشناسی ارشد 1396/11/14
حسین شیخ سنتز و شناسایی روی سولفید- گرافن اکساید کاهش یافته به عنوان کاتالیزور نور مرئ در واکنش های شیمی آلی کارشناسی ارشد 1396/08/10
کیمیا ارجمندمزیدی کمپلکس ­های آهن(III) بیس (فنولات) دی­ آمین به عنوان مدل هایی از آنزیم های دی اکسیژناز کارشناسی ارشد 1397/11/30
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی آلی 2 110531022 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) 1402/04/03 (1100 - 1300) ترم دوم 1401
کامپوزیت های پلیمری 110545141 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1402/03/31 (1500 - 1700) ترم دوم 1401
مباحث نوین درشیمی آلی - دکترا 110571061 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) (0000 - 0000) ترم اول 1400
شیمی آلی 1 110531021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/25 (1100 - 1300) ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی آلی 2 110531032 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1700) (0000 - 0000) ترم اول 1400
سنتز پلیمر 110545041 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1400/10/20 (1100 - 1300) ترم اول 1400
سنتزپیشرفته پلیمر 110571111 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
شیمی آلی 2 110531022 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) 1400/04/19 (1100 - 1300) ترم دوم 1399
کامپوزیت های پلیمری 110545141 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1400/04/19 (1100 - 1300) ترم دوم 1399
شناسایی مواد پلیمری 110545021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) (0000 - 0000) ترم اول 1399
ارتباط ساختار و خواص پلیمرها 110545121 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) (0000 - 0000) ترم اول 1399
سنتز پلیمر 110545041 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 12 نتیجه
از 1