اعضای هیات علمی

محسن رضایی

محسن رضایی

محسن رضایی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم عابدی ارزیابی کارایی مدل های تابع شواهد قطعی ( EBF) و رگرسیون لجستیک (LR) در پتانسیل یابی منابع آب مطالعه موردی محدوده مطالعاتی کازرون کارشناسی ارشد 1401/06/30
الهه ابیان یزد آشکارسازی تغییرات تالاب پریشان و کاربری اراضی بر‌پایه پردازش تصاویرماهواره‌ای در ارتباط با تغییرات بهره‌برداری منابع‌آب کارشناسی ارشد
مصطفی علیرضازاده مطالعه ذرات ریزپلاستیک در آب، پساب¬های ورودی، رسوب و نمک دریاچه مهارلو کارشناسی ارشد 1398/10/15
مهدی ازادی تخمین تغذیه آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی دشت لار با استفاده از روش CRDو مدلسازی منطقه غیراشباع کارشناسی ارشد 1401/06/28
محمدرضا باقری مطالعه آلودگی فلزات بالقوه سمناک و مغذی ها در آب تالاب فریدونکنار، استان مازندران کارشناسی ارشد
زینب اسماعیلی تخمین رواناب ناشی از ذوب برف در ارتفاعات شهرستان سپیدان با استفاده از داده¬های سنجش ازدور (RS) و مدلسازی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد 1399/06/31
عباس فاریابی شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در محدوده معدن مس سرچشمه با استفاده از نرم افزار Mine DW و طراحی سیستم زهکشی زیر سطحی معدن کارشناسی ارشد 1400/06/27
مجتبی جمشیدی بررسی تاثیر لایه بندی حرارتی بر کیفیت آب مخزن سد ملاصدرا کارشناسی ارشد 1399/06/31
سیده مرضیه کعبه پهنه کلایی اثرات درازمدت تغییر رژیم هیدروژئولوژیکی و تنش آبی بر عملکرد تالاب: مطالعه موردی در تالاب بختگان دکتری
اصغر صادقی زاده تحلیل عدم قطعیت در محاسبه بیلان آبخوان کارستی با روش های هیدروژئولوژیکی و شبیه‌سازی مونت‌ کارلو کارشناسی ارشد 1400/06/24
علیرضا سمیع پور ارزیابی پتانسیل منابع آب و تعیین حوضه آبگیر قنات داوران، استان کرمان کارشناسی ارشد
محمد یزدان شناس ارزیابی آلودگی فلزات بالقوه سمناک، نیترات و فسفات در منابع آب در حوضه شهری یاسوج کارشناسی ارشد 1400/06/31
بهنام عباس نژاد زمین شیمی زیست محیطی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در خاک های شهری، خاک های صنعتی و غبار خیابان کلان شهر کرمان دکتری 1397/12/21
مجتبی عادلی مدلسازی جریان آب زیرزمینی و بررسی اثرات زیست محیطی: معدن مس میدوک دکتری 1400/06/31
علی اکبری صادق اباد طیف نمایی آزمایشگاهی و تفکیک ماهواره ای کانی های بورات در منطقه کشکوئیه ؛ شمال غرب رفسنجان کارشناسی ارشد 1400/11/25
حسن غضنفری بررسی آلودگی میکروپلاستیک در آب و رسوب رودخانه کُر کارشناسی ارشد
فرناز همتایی آلودگی ذرات میکروپلاستیک و هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ((PAHs در آب، رسوب و برخی از ماهی تالاب بوجاق_گیلان عنوان پایاننامه (انگلیسی) کارشناسی ارشد
سیدجواد حسینی طیف نمایی آزمایشگاهی و تصویری رسوبات دریاچه بختگان کارشناسی ارشد 1399/11/26
فریبا حسینی نیا بررسی کیفیت آب و تدوین برنامه پایش کیفی تالاب شادگان کارشناسی ارشد
زهرا جمشیدی پهنه بندی مکانی-زمانی بارندگی در ایران با استفاده از آمار دراز-مدت بارش زمینی و ماهواره ای دکتری
مجید کمالی بررسی ناهمگنی و نشت به کمک آزمایشهای ردیابی و توموگرافی هیدرولیکی: مطالعه موردی سد شمیل دکتری 1401/06/30
ستاره خورشیدی منش انتقال ضریب رواناب زیرحوضه های چنارفاریاب و بالاده به زیر حوضه های رودخانه حله با استفاده از سنجش از دور در سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 1399/11/30
جبار مجیدی زاغه کاربرد سامانه گوگل ارث انجین در زمین شناسی با تاکید بر بارزسازی پوشش سطح و ایجاد پایگاه داده رشته کد های مورد نیاز کارشناسی ارشد 1400/11/23
زهرا مردانلو طیف نمایی آزمایشگاهی و تصویری و پهنه بندی کانی شناختی- سنگ شناختی کویر ابرکوه بر پایه داده های ماهواره ای کارشناسی ارشد
سیدصادق میرزابابایی مزرعه اخوند پایش خشک¬سالی در ایران مرکزی با تلفیق تصاویر ماهواره-ای (مودیس و داده TRMM) کارشناسی ارشد
ابراهیم محمدی هیدرولوژی و پتانسیل فرسایش بادی دریاچه‌های طشک و بختگان کارشناسی ارشد 1399/06/31
علی مهدی محمددوست ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت کابل در مقابل گسترش آلاینده ها کارشناسی ارشد 1400/06/31
حجت اله ناصری کاربرد تئوری بازی ها برای دست یابی به تعادل پایدار در یک آبخوان بحرانی دکتری
مریم شعبانی نیا بررسی تنش آبی کمی و کیفی تالاب ها دکتری
شیرین شهریاری توزیع و زیست دسترس پذیری عناصر بالقوه سمناک در رسوب و گیاهان تالاب بوجاق، استان گیلان کارشناسی ارشد
ملیحه شیرافکن نژادفسایی ارزیابی ساز و کار جریان تبادلی در آبخوانهای کارستی بر پایه رویکردهای مدلسازی مخزنی و توزیعی دکتری
مهری تبرمایه شناسایی شاخص¬های هیدروِژئولوژیکی تنش آبی دکتری 1401/06/15
زهرا وصالی ارزیابی عملکرد دیواره واکنشی نفوذپذیر (PRB) و تکنولوژی نانومواد در حذف نیترات آب زیرزمینی دکتری
زهرا ضعیف تن گروه بندی شاخص های هندسی و شکل شناسی غارهای آهکی بر اساس تحلیل مولفه‌های اصلی(PCA)با دیدگاه هیدروژئولوژیکی : منطقه زاگرس کارشناسی ارشد 1398/11/30
معصومه زارع تحلیل مشتق منحنی های غلظت – زمان آزمونهای ردیابی با هدف مطالعه آبخوانهای کارستی کارشناسی ارشد 1400/06/31
سجاد عباسی حمیداباد بررسی آلودگی فلزات سنگین و هیدروکربن¬های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در غبار هوا و غبار خیابانی شهرستان¬ عسلویه - استان بوشهر دکتری 1397/10/17
فاطمه ابوطالبی جهرمی بررسی و شناسایی فلزات سنگین و هیدروکربن¬های آروماتیک چندحلقه¬ای (PAHs)، بیسفنول آ و میکروپلاستیک در محیط ¬رسوب و دو کفه ای های سواحل خلیج فارس، استان هرمزگان دکتری 1398/11/27
اعظم احمدی مطالعه عناصر بالقوه سمناک و میکروپلاستیک ها در آبزیان(ماهی، میگو و خرچنگ) حاشیه شمال غرب خلیج فارس و ارزیابی خطر آنها برای سلامت کارشناسی ارشد 1398/08/19
شاهرخ اسعدپورسامانی بررسی هیدروژئولوژیکی سیستم آبخوان مطبق دشت کوهپایه سگزی و طراحی شبکه پایش کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدحسین عظیمی امکان سنجی تغذیه مصنوعی در مناطق کارستی با کمک روش¬های هیدروژئولوژیکی، مطالعه موردی تاقدیس آغار کارشناسی ارشد 1398/06/30
حجت اله بلاغی اینالو زمین¬شناسی¬پزشکی و منشا فلورید در جنوب استان فارس دکتری 1397/12/21
فاطمه دهقانی بازنگری تاریخچه الگوی جریان آب های زیر زمینی در آبخوان بیضا یک بررسی هیدروژِیولوژیکی و هیدرو شیمیایی دکتری
مرضیه دهقان تحلیل ریزساختاری سنگهای دگرگونی در مجموعه دگرگونی گلمنده ، ایران مرکزی کارشناسی ارشد 1399/11/30
علی اجرش زاده ارزیابی مدل سازی داده های رقمی ماهواره ای در تحلیل ویژگی های ریخت زمین ساختی منطقه ی مورد مطالعه شمال ناحیه ی گتوند، جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد 1399/09/11
سهیلا اسماعیلی تحلیل تمام¬پیکسلی و زیر¬پیکسلی داده¬های چند¬طیفی و سوپرطیفی در بارزسازی واحد¬های سنگ¬شناختی و اکتشاف ذخایر کانیایی؛ مطالعه موردی منطقه توتک، استان فارس دکتری 1398/11/30
سیده دنیا گیلانی زاده دیزج بررسی ارتباط ساختارهای زمین‌شناسی با کانه‌زایی با استفاده داده‌های سنجش از دور مطالعه موردی؛ تخت سلیمان شمال تکاب کارشناسی ارشد 1399/10/16
مجتبی حیدری زاد خطوط جوی ایران برای بارندگی هائی با منابع مختلف دکتری 1397/10/08
لیدا جلالی بررسی منابع شوری و شبیه‌سازی لایه‌بندی شوری در مخزن سد گتوند علیا دکتری 1398/06/16
امین محیط قیری زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آلی در خاک شهری کلان شهر اهواز دکتری 1398/04/23
فاطمه محیط مطالعه میکروپلاستیک ها در خاک های شهری و صنعتی کلان شهر اهواز کارشناسی ارشد 1399/11/11
ستاره ناقلی توسعه و کاربرد مدلها تحلیلی حوزه آبگیر سیستمهای چند چاهی در آبخوانهای محدود دکتری 1399/03/27
علی نجم الدین کانی شناسی پزشکی و زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آلی در غبار شهری اهواز دکتری 1397/09/12
حمیده نارکی بررسی عناصر بالقوه سمناک و میکروپلاستیک در غبار خیابانی شهرهای آبادان و خرمشهر دکتری 1399/11/05
محمدجواد نعمت الهی رخداد میکروپلاستیک ها (MPs) و عناصر بالقوه سمناک (PTEs) در بوم سامانه ساحلی جنوب دریای خزر، استان مازندران دکتری 1399/09/30
مهسا رمضانی زمین شیمی فلزات سنگین و بررسی حضور میکرو پلاستیک ها در غبار داخلی کلان شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1397/10/10
عبدالامیر ساعت ساز مقایسه داده های استر و سنتینل 2 در نقشه برداری سنگشناختی گنبد نمکی دوعو ، استان هرمزگان کارشناسی ارشد 1398/06/03
مرتضی صادقی مزیدی واکاوی تنش دیرینه کمربند چین و رانده پسخشکی زاگرس در محدوده بوانات تا شورجستان کارشناسی ارشد 1397/11/27
هانیه شهیمی بررسی انباشت فلزات بالقوه سمناک در بافت ماهیچه برخی از آبزیان خلیج فارس در بوم سامانه اطراف جزیره قشم کارشناسی ارشد 1398/06/31
حجت شهریاری سرحدی بررسی کیفیت آب در آبخوان دشت فاریاب کرمان و علل شور شدن آن کارشناسی ارشد 1397/11/29
سارا شیخ فخرالدینی زمین شیمی زیست محیطی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در آب، پساب، رسوب، گیاه و ماهی تالاب هورالعظیم، استان خوزستان دکتری 1398/04/23
پریسا سودمند انتخاب شاخص های مناسب جهت تقسیم بندی هیدروژئولوژیکی غارهای آهکی بر اساس نظریه گراف کارشناسی ارشد 1398/11/29
مریم طهماسبی زمین شیمی زیست محیطی و منشاء عناصرمغذی و بالقوه سمناک گیاهان خوراکی شهرستان کازرون کارشناسی ارشد 1398/03/12
معصومه وطن دوست مطالعه رخدادهای تکتونیکی و نقش آنها بر ویژگی¬های مخازن هیدروکربنی در میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی با استفاده از داده¬های زیرسطحی و میانبار سیال. دکتری 1398/10/04
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین شناسی مهندسی کارست 110241981 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/22 (1100 - 1300) ترم اول 1400
مدلهای آبهای زیرزمینی پیشرفته 110271741 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم اول 1400
هواشناسی واقلیم شناسی 110241471 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/21 (0800 - 1000) ترم اول 1400
آب زمین شیمی 110242741 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/28 (1100 - 1300) ترم اول 1400
زمین شناسی فیزیکی 110231011 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0900) 1400/10/25 (1100 - 1300) ترم اول 1400
مدلسازی انتقال آلاینده در محیط غیر اشباع 110271851 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
کاربرد سنجش از دور در منابع آب و محیط زیست 110248981 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/17 (1100 - 1300) ترم دوم 1399
کاربرد GIS و RS در آبهای زیرزمینی 110271811 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
مدل سازی آبهای زیرزمینی 110242761 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/14 (1500 - 1700) ترم دوم 1399
ابهای زیرزمینی 110231351 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1000) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1300) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1000) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1000) 1400/04/15 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
مدلهای آبهای زیرزمینی پیشرفته 110271741 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1700) (0000 - 0000) ترم اول 1399
هواشناسی واقلیم شناسی 110241471 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1700) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/11/01 (1100 - 1300) ترم اول 1399
آب زمین شیمی 110242741 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1500 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) 1399/11/08 (1100 - 1300) ترم اول 1399
زمین شناسی فیزیکی 110231011 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1100) | هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) | هفتگی - 0 (شنبه - 1700 الی 1900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1100) | هفتگی - 5 (پنج شنبه - 0900 الی 1000) 1399/11/05 (0800 - 1000) ترم اول 1399
نمایش 14 نتیجه
از 1