اعضای هیات علمی

محسن رضایی

محسن رضایی

محسن رضایی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم عابدی ارزیابی کارایی مدل های تابع شواهد قطعی ( EBF) و رگرسیون لجستیک (LR) در پتانسیل یابی منابع آب مطالعه موردی محدوده مطالعاتی کازرون کارشناسی ارشد 1401/06/29
الهه ابیان یزد آشکارسازی تغییرات سالانه پهنه آبی تالاب پریشان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و بررسی نقش عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد 1402/02/27
مصطفی علیرضازاده مطالعه ذرات ریزپلاستیک در آب، پساب¬های ورودی، رسوب و نمک دریاچه مهارلو کارشناسی ارشد 1398/10/15
مهدی ازادی تخمین تغذیه آب زیر زمینی در آبخوان آبرفتی دشت سیدان _ فاروق با استفاده از روش CRD و مدل سازی منطقه غیر اشباع کارشناسی ارشد 1401/06/29
محمدرضا باقری مطالعه آلودگی فلزات بالقوه سمناک و مغذی ها در آب تالاب فریدونکنار، استان مازندران کارشناسی ارشد 1401/06/30
زینب اسماعیلی تخمین رواناب ناشی از ذوب برف در ارتفاعات شهرستان سپیدان با استفاده از داده¬های سنجش ازدور (RS) و مدلسازی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد 1399/06/31
عباس فاریابی شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در محدوده معدن مس سرچشمه با استفاده از نرم افزار Mine DW و طراحی سیستم زهکشی زیر سطحی معدن کارشناسی ارشد 1400/06/27
فاطمه حکیمی پایش جامع خشکسالی در استان کرمان با استفاده از تلفیق داده های MODIS و TRMM کارشناسی ارشد
عیسی ایلیاتی دکتری
فاطمه جاهدی مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری نورآباد ممسنی، استان فارس کارشناسی ارشد
مجتبی جمشیدی بررسی تاثیر لایه بندی حرارتی بر کیفیت آب مخزن سد ملاصدرا کارشناسی ارشد 1399/06/31
سیده مرضیه کعبه پهنه کلایی اثرات درازمدت تغییر رژیم هیدروژئولوژیکی و تنش آبی بر عملکرد تالاب: مطالعه موردی در تالاب بختگان دکتری
فاطمه مالی بررسی اثرات آبگیری سد رودبال در دشت‌های داراب و گوزون، با روش‌های هیدروژئولوژیکی و آماری کارشناسی ارشد 1402/06/14
اصغر صادقی زاده تحلیل عدم قطعیت در محاسبه بیلان آبخوان کارستی با روش های هیدروژئولوژیکی و شبیه‌سازی مونت‌ کارلو کارشناسی ارشد 1400/06/24
علیرضا سمیع پور ارزیابی پتانسیل منابع آب و تعیین حوضه آبگیر قنات داوران، استان کرمان کارشناسی ارشد
محمد یزدان شناس ارزیابی آلودگی فلزات بالقوه سمناک، نیترات و فسفات در منابع آب در حوضه شهری یاسوج کارشناسی ارشد 1400/06/31
نسرین یوسفی دکتری
بهنام عباس نژاد زمین شیمی زیست محیطی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در خاک های شهری، خاک های صنعتی و غبار خیابان کلان شهر کرمان دکتری 1397/12/21
مجتبی عادلی مدلسازی جریان آب زیرزمینی و بررسی اثرات زیست محیطی: معدن مس میدوک دکتری 1400/06/31
اعظم احمدی مطالعه روند تغییرات غلظت عناصر در مغزه‌های رسوبی خلیج فارس- سواحل استان بوشهر دکتری
علی اکبری صادق اباد طیف نمایی آزمایشگاهی و تفکیک ماهواره ای کانی های بورات در منطقه کشکوئیه ؛ شمال غرب رفسنجان کارشناسی ارشد 1400/11/25
حسین دیرنیک ارزیابی اثر بارندگی، رژیم تغدیه و اپی¬کارست بر هیدروگراف چشمه کارستی براساس مدلسازی مقیاس آزمایشگاهی دکتری
ثمین عرفانی تفکیک واحد های کواترنری با استفاده از تصاویر راداری و غیر راداری؛ مطالعه موردی،غرب کرج کارشناسی ارشد
حسن غضنفری بررسی آلودگی میکروپلاستیک در آب و رسوب رودخانه کُر کارشناسی ارشد 1401/11/08
فرناز همتایی آلودگی ذرات میکروپلاستیک و هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ((PAHs در آب، رسوب و برخی از ماهی تالاب بوجاق_گیلان عنوان پایاننامه (انگلیسی) کارشناسی ارشد 1401/11/12
فاطمه حسن زاده ابرقوئی مطالعه چشمه ها و آبخوان های کارستی محدوده سد رودبال داراب کارشناسی ارشد 1402/06/08
سیدجواد حسینی طیف نمایی آزمایشگاهی و تصویری رسوبات دریاچه بختگان کارشناسی ارشد 1399/11/26
فریبا حسینی نیا بررسی کیفیت آب و تدوین برنامه پایش کیفی تالاب شادگان کارشناسی ارشد
زهرا جمشیدی پهنه بندی مکانی-زمانی بارندگی در ایران با استفاده از آمار دراز-مدت بارش زمینی و ماهواره ای دکتری
مجید کمالی بررسی ناهمگنی و نشت به کمک آزمایشهای ردیابی: مطالعه موردی سد شمیل دکتری 1402/06/29
ستاره خورشیدی منش انتقال ضریب رواناب زیرحوضه های چنارفاریاب و بالاده به زیر حوضه های رودخانه حله با استفاده از سنجش از دور در سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 1399/11/30
جبار مجیدی زاغه کاربرد سامانه گوگل ارث انجین در زمین شناسی با تاکید بر بارزسازی پوشش سطح و ایجاد پایگاه داده رشته کد های مورد نیاز کارشناسی ارشد 1400/11/23
زهرا مردانلو طیف نمایی آزمایشگاهی و تصویری و پهنه بندی کانی شناختی- سنگ شناختی کویر ابرکوه بر پایه داده های ماهواره ای کارشناسی ارشد
مهدی میری مدیریت یکپارچه منابع آب در مقیاس حوضه ای: ارزیابی اثرات تنش آب و تغییرات آب و هوایی دکتری
سیدصادق میرزابابایی مزرعه اخوند پایش خشک¬سالی در ایران مرکزی با تلفیق تصاویر ماهواره-ای (مودیس و داده TRMM) کارشناسی ارشد
ابراهیم محمدی هیدرولوژی و پتانسیل فرسایش بادی دریاچه‌های طشک و بختگان کارشناسی ارشد 1399/06/31
علی مهدی محمددوست ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت کابل در مقابل گسترش آلاینده ها کارشناسی ارشد 1400/06/31
صالح نصیری سیمکانی عوامل کنترل کننده توسعه کارست در زون راندگی زاگرس مرتفع دکتری
حجت اله ناصری کاربرد تئوری بازی ها برای دست یابی به تعادل پایدار در یک آبخوان بحرانی دکتری
اسما نیکونژاد ارزیابی رهیافت رده¬بندی درخت تصمیم¬گیری در تفکیک واحدهای سنگ شناختی با استفاده از تصاویر ماهواره ای؛ مطالعه موردی منطقه نی ریز کارشناسی ارشد
محمدامین سلمه نژاد ارزیابی ارتباط بین مولفه های بیلان آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبگیرکویر دره انجیر، بافق کارشناسی ارشد
مریم شعبانی نیا بررسی تنش آبی کمی و کیفی تالاب ها دکتری
شیرین شهریاری توزیع و زیست دسترس پذیری عناصر بالقوه سمناک در رسوب و گیاهان تالاب بوجاق، استان گیلان کارشناسی ارشد
ملیحه شیرافکن نژادفسایی ارزیابی ساز و کار جریان تبادلی در آبخوانهای کارستی بر پایه رویکردهای مدلسازی مخزنی و توزیعی دکتری 1401/11/15
مهری تبرمایه شناسایی شاخص¬های هیدروِژئولوژیکی تنش آبی دکتری 1401/06/15
فرناز تدین بررسی ذرات ریزپلاستیک در غبار خیابانی کلان شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1402/06/29
زهرا وصالی ارزیابی عملکرد دیواره واکنشی نفوذپذیر (PRB) و تکنولوژی نانومواد در حذف نیترات آب زیرزمینی دکتری
زهرا ضعیف تن گروه بندی شاخص های هندسی و شکل شناسی غارهای آهکی بر اساس تحلیل مولفه‌های اصلی(PCA)با دیدگاه هیدروژئولوژیکی : منطقه زاگرس کارشناسی ارشد 1398/11/30
معصومه زارع تحلیل مشتق منحنی های غلظت – زمان آزمونهای ردیابی با هدف مطالعه آبخوانهای کارستی کارشناسی ارشد 1400/06/31
سجاد عباسی حمیداباد بررسی آلودگی فلزات سنگین و هیدروکربن¬های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در غبار هوا و غبار خیابانی شهرستان¬ عسلویه - استان بوشهر دکتری 1397/10/17
فاطمه ابوطالبی جهرمی بررسی و شناسایی فلزات سنگین و هیدروکربن¬های آروماتیک چندحلقه¬ای (PAHs)، بیسفنول آ و میکروپلاستیک در محیط ¬رسوب و دو کفه ای های سواحل خلیج فارس، استان هرمزگان دکتری 1398/11/27
اعظم احمدی مطالعه عناصر بالقوه سمناک و میکروپلاستیک ها در آبزیان(ماهی، میگو و خرچنگ) حاشیه شمال غرب خلیج فارس و ارزیابی خطر آنها برای سلامت کارشناسی ارشد 1398/08/19
شاهرخ اسعدپورسامانی بررسی هیدروژئولوژیکی سیستم آبخوان مطبق دشت کوهپایه سگزی و طراحی شبکه پایش کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدحسین عظیمی امکان سنجی تغذیه مصنوعی در مناطق کارستی با کمک روش¬های هیدروژئولوژیکی، مطالعه موردی تاقدیس آغار کارشناسی ارشد 1398/06/30
حجت اله بلاغی اینالو زمین¬شناسی¬پزشکی و منشا فلورید در جنوب استان فارس دکتری 1397/12/21
فاطمه دهقانی بازنگری تاریخچه الگوی جریان آب های زیر زمینی در آبخوان بیضا یک بررسی هیدروژِیولوژیکی و هیدرو شیمیایی دکتری
مرضیه دهقان تحلیل ریزساختاری سنگهای دگرگونی در مجموعه دگرگونی گلمنده ، ایران مرکزی کارشناسی ارشد 1399/11/30
علی اجرش زاده ارزیابی مدل سازی داده های رقمی ماهواره ای در تحلیل ویژگی های ریخت زمین ساختی منطقه ی مورد مطالعه شمال ناحیه ی گتوند، جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد 1399/09/11
سهیلا اسماعیلی تحلیل تمام¬پیکسلی و زیر¬پیکسلی داده¬های چند¬طیفی و سوپرطیفی در بارزسازی واحد¬های سنگ¬شناختی و اکتشاف ذخایر کانیایی؛ مطالعه موردی منطقه توتک، استان فارس دکتری 1398/11/30
سیده دنیا گیلانی زاده دیزج بررسی ارتباط ساختارهای زمین‌شناسی با کانه‌زایی با استفاده داده‌های سنجش از دور مطالعه موردی؛ تخت سلیمان شمال تکاب کارشناسی ارشد 1399/10/16
مجتبی حیدری زاد خطوط جوی ایران برای بارندگی هائی با منابع مختلف دکتری 1397/10/08
لیدا جلالی بررسی منابع شوری و شبیه‌سازی لایه‌بندی شوری در مخزن سد گتوند علیا دکتری 1398/06/16
امین محیط قیری زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آلی در خاک شهری کلان شهر اهواز دکتری 1398/04/23
فاطمه محیط مطالعه میکروپلاستیک ها در خاک های شهری و صنعتی کلان شهر اهواز کارشناسی ارشد 1399/11/11
ستاره ناقلی توسعه و کاربرد مدلها تحلیلی حوزه آبگیر سیستمهای چند چاهی در آبخوانهای محدود دکتری 1399/03/27
علی نجم الدین کانی شناسی پزشکی و زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آلی در غبار شهری اهواز دکتری 1397/09/12
حمیده نارکی بررسی عناصر بالقوه سمناک و میکروپلاستیک در غبار خیابانی شهرهای آبادان و خرمشهر دکتری 1399/11/05
محمدجواد نعمت الهی رخداد میکروپلاستیک ها (MPs) و عناصر بالقوه سمناک (PTEs) در بوم سامانه ساحلی جنوب دریای خزر، استان مازندران دکتری 1399/09/30
مهسا رمضانی زمین شیمی فلزات سنگین و بررسی حضور میکرو پلاستیک ها در غبار داخلی کلان شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1397/10/10
عبدالامیر ساعت ساز مقایسه داده های استر و سنتینل 2 در نقشه برداری سنگشناختی گنبد نمکی دوعو ، استان هرمزگان کارشناسی ارشد 1398/06/03
مرتضی صادقی مزیدی واکاوی تنش دیرینه کمربند چین و رانده پسخشکی زاگرس در محدوده بوانات تا شورجستان کارشناسی ارشد 1397/11/27
هانیه شهیمی بررسی انباشت فلزات بالقوه سمناک در بافت ماهیچه برخی از آبزیان خلیج فارس در بوم سامانه اطراف جزیره قشم کارشناسی ارشد 1398/06/31
حجت شهریاری سرحدی بررسی کیفیت آب در آبخوان دشت فاریاب کرمان و علل شور شدن آن کارشناسی ارشد 1397/11/29
سارا شیخ فخرالدینی زمین شیمی زیست محیطی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در آب، پساب، رسوب، گیاه و ماهی تالاب هورالعظیم، استان خوزستان دکتری 1398/04/23
پریسا سودمند انتخاب شاخص های مناسب جهت تقسیم بندی هیدروژئولوژیکی غارهای آهکی بر اساس نظریه گراف کارشناسی ارشد 1398/11/29
مریم طهماسبی زمین شیمی زیست محیطی و منشاء عناصرمغذی و بالقوه سمناک گیاهان خوراکی شهرستان کازرون کارشناسی ارشد 1398/03/12
معصومه وطن دوست مطالعه رخدادهای تکتونیکی و نقش آنها بر ویژگی¬های مخازن هیدروکربنی در میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی با استفاده از داده¬های زیرسطحی و میانبار سیال. دکتری 1398/10/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدلسازی انتقال آلاینده در محیط غیر اشباع 110271851 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
مدیریت منابع آبهای زیرزمینی پیشرفته 110271841 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
آب زمین شیمی پیشرفته 110271831 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
کاربرد سنجش از دور در منابع آب و محیط زیست 110248981 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1402/04/05 (1100 - 1300) ترم دوم 1401
آلودگی آبهای زیرزمینی 110242721 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1402/04/10 (1100 - 1300) ترم دوم 1401
مدل سازی آبهای زیرزمینی 110242761 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1402/03/31 (1100 - 1300) ترم دوم 1401
اب زمین شیمی 110242421 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1402/03/29 (1100 - 1300) ترم دوم 1401
ابهای زیرزمینی 110231351 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0900) 1402/04/03 (1100 - 1300) ترم دوم 1401
زمین شناسی مهندسی کارست 110241981 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/22 (1100 - 1300) ترم اول 1400
مدلهای آبهای زیرزمینی پیشرفته 110271741 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم اول 1400
هواشناسی واقلیم شناسی 110241471 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/21 (0800 - 1000) ترم اول 1400
آب زمین شیمی 110242741 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/28 (1100 - 1300) ترم اول 1400
زمین شناسی فیزیکی 110231011 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0900) 1400/10/25 (1100 - 1300) ترم اول 1400
مدلسازی انتقال آلاینده در محیط غیر اشباع 110271851 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
کاربرد سنجش از دور در منابع آب و محیط زیست 110248981 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/17 (1100 - 1300) ترم دوم 1399
کاربرد GIS و RS در آبهای زیرزمینی 110271811 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
مدل سازی آبهای زیرزمینی 110242761 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/14 (1500 - 1700) ترم دوم 1399
ابهای زیرزمینی 110231351 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1000) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1300) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1000) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1000) 1400/04/15 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
مدلهای آبهای زیرزمینی پیشرفته 110271741 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1700) (0000 - 0000) ترم اول 1399
هواشناسی واقلیم شناسی 110241471 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1700) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/11/01 (1100 - 1300) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2