بخش آمار

 

دکتر سمیه زارع زاده

سمت :

رئیس بخش 

تحصیلات :

 دکترای آمار 

مرتبه علمی :

 استاد

شماره تماس :

مستقیم دفتر ریاست:  36137420    اتاق:   36137441

پست الکترونیک :

s.zarezadeh@shirazu.ac.ir

 

 

کارکنان بخش آمار دانشگاه شیراز
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت تصویر شماره تماس
1 بهناز میرزایی کارشناسی ارشد کارشناس آموزش بخش

36137423

36137420

          32288197
           
           
           

 

کارشناسی

برنامه زمانبندی دوره چهار ساله - ورودی 1396 به بعد

کارشناسی ارشد

دکتری

 

نمایش 18 نتیجه
از 1
 
change-logo

عبدالرضا بازرگان لاری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالرسول برهانی حقیقی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جواد بهبودیان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لاله تفکری

لاله تفکری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مینا توحیدی

مینا توحیدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فریبرز حیدری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود خراتی کوپایی

محمود خراتی کوپایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کاووس خورشیدیان

کاووس خورشیدیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه زارع زاده

سمیه زارع زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عاطفه زمانی

عاطفه زمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا سجادنیا

زهرا سجادنیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

احمدرضا سلطانی زمانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم شرفی

مریم شرفی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره شیشه بر

زهره شیشه بر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهرام طارمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین قلمفرسامستوفی

امین قلمفرسامستوفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طاهره منوچهری

طاهره منوچهری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا نعمت الهی

علیرضا نعمت الهی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 18 نتیجه
از 1

تلفن :

رئیس بخش: 32287197 -071

36137420 - 071

آموزش بخش: 36137423-071

نمابر: 32277194 - 071

ایمیل:

نشانی: شیراز - چهارراه ادبیات - دانشکده علوم - ساختمان شماره 1 - بخش آمار 

کدپستی: 7145685464